Integrace technologií je naše know-how

Integrace technologií je naše know-how

 Společně s předními světovými IT vendory vám pomáháme vidět svět v souvislostech


 

 Extreme Networks

Jakožto přední výrobce síťových a bezpečnostních řešení určených pro větší podnikové sítě, metropolitní sítě či internetová datová centra jsme velmi dobře vnímáni jak u komerčních uživatelů, tak i ve veřejných organizacích. Aktuálně působíme ve více než 70 zemích a svým zákazníkům jsme dodali již více než 25 milionů ethernetových portů.

V souladu se současnými trendy moderních společností zabývajících se síťovou infrastrukturou rozšiřujeme svou působnost v rámci problematiky a propojujeme velmi detailně svět HW a SW. Nabízíme tak uživateli nové možnosti využití IT infrastruktury pro efektivnější fungování organizace. Tímto způsobem vytváříme nové trendy nejen v IT infrastruktuře nebo obecně v IT, ale také v oblasti fungování organizací – Business Inteligence.

Našim zákazníkům poskytujeme komplexní řešení pro vybudování a provoz IT infrastruktury Vývojem těchto řešení se zabýváme již 25 let, přičemž po celou dobu respektujeme nejnovější trendy ve světě informačních technologií.

Vnímáme IT jako strategický obchodní nástroj - Strategic Business Asset.

Moderní společnost je založena na znalostech, jejichž relevance musí být vždy prověřená praxí. Z tohoto pohledu je pro nás středobodem zájmu pozitivní uživatelská zkušenost - User Experience. V poslední době se tedy přesouvá pozornost společnosti od samotných znalostí a dovedností k jejich konkrétnímu využití v praxi a v této souvislosti se stále častěji skloňuje pojem Zkušenostní ekonomika – The Experience Economy. Zkušenost běžného uživatele je pro nás tedy klíčovou hodnotou, která nejpřesněji ukazuje cestu efektivního využití informačních technologií ve prospěch fungování jakékoliv organizace.

Odpovědí Extreme Networks na výzvy moderní společnosti je široká nabídka inteligentních řešení na úrovni managementu sítě (Netsight) a řízení přístupu do sítě (NAC), dále pak nástroje pro aplikační analýzu (Purview) datových toků v rámci celé sítě, bezpečnostní nástroje typu IPS a SIEM a v neposlední řadě výkonné modulární L2/L3 přepínače doplněné o robustní Wifi řešení. Tyto produkty jsou charakteristické svou vysokou výkonností, jednoduchou instalací i obsluhou. Vlastnosti tohoto typu spolu s jednotným managementem sítě Netsight zcela odpovídají koncepci označované jako SDN architektura. A právě tento koncept IT infrastruktury podle nás v současnosti nejvíce vystihuje úlohu Uživatele a jeho Zkušenosti. Tímto způsobem umožňujeme uživateli a jeho organizaci nejen pravidelné snižování nákladů na celkové vlastnictví (TCO), ale i efektivnější správu celkových aktiv organizace. I když se tedy snižují náklady na pořizování klasického hardware, role IT infrastruktury díky tomuto přístupu nabývá na významu a stává se pro chod organizace skutečně nepostradatelným strategickým obchodním nástrojem. 

 

 

Extreme Networks technologické integrace v rámci SDN architektury:

Firewall

Extreme Networks integrace s platformou firewallů Fortinet FortiGate - obrana proti hrozbám v reálném čase:  

  • jak je možné zajistit vazbu uživatele a IP adresy a zajistit tak přesnější prosazení politik?
  • jak zmírnit interní hrozby prostřednictvím bezpečnostní kontroly na přístupové vrstvě?
  • jak poskytnout firewallu informace o stavu koncového systému v reálném čase, a to včetně bezpečnostního stavu, lokalizace, detailních informací o uživateli a použitých aplikacích?

 

SIEM


I síť v terabitových rychlostech může rozeznávat aplikace, sledovat jejich odezvy a poskytnout tak detaily jak pro business analýzu, tak pro bezpečnost.

Řešení SIEM jsou dnes velmi populární, protože řeší mnoho stávajících i budoucích problémů v oblasti bezpečnosti. Každý SIEM je však závislý na zdroji dat a kvalita jeho výstupů je tedy přímo úměrná kvalitě vstupních dat, která se do něj dostanou. Kromě logů jsou to třeba informace o tocích ze sítě. Řešení Purview od Extreme Networks umí získat nejen Netflow, ale hlavně pak informace o konkrétní aplikaci (dnes již více než 13tis vzorků) v každém toku v celé infrastruktuře, tzn. v terabitových rychlostech. Díky této viditelnosti má SIEM mnohem více informací pro zpracování a prezentaci přesných výsledků.

 

Microsoft Lync (nově Skype for Business)

Koncept Unified Communications se v dnešní době nachází ve zlomovém bodě. Více než 90% zákazníků z Fortune 100 dnes používá Microsoft Skype for Business pro potřeby kolaborace. Stále větší počet zákazníků jej nasazuje do stávající infrastruktury, která však v době svého vzniku nepočítala se zvýšenými nároky na přenos hlasu a videa. Zvyšující se komplexnost a vysoké očekávání při implementaci Skype for Business znamená pro IT oddělení výzvu, která často prodlužuje návratnost investice a snižuje využití produktu jednotlivými uživateli. Proto se společnosti Extreme Networks a Microsoft rozhodly uvést na trh zcela nové integrační řešení, které přináší zjednodušení implementace a hlavně pak jistý úspěch v podobě automatického přiřazení kvality služby (QoS) jednotlivým komunikačním kanálům. Současně poskytuje detailní viditelnost a analýzu síťového provozu, informace o odezvách na síti a na aplikaci u každého jednotlivého toku. To vše, jak na pevné tak i bezdrátové síti s použitím stávající infrastruktury.
Co jedinečného Extreme Networks přináší do světa MS Skype for Business?

  • Rychlé a jednoduché přiřazení QoS všem koncovým bodům MS Skype for Business, bez ohledu na typ zařízení.
  • Detailní data o konkrétním uživateli, přepínačích, bezdrátových bodech a dalších parametrech a jejich analýzu v reálném čase s poukazem na kvalitu MS Skype for Business komunikace.
  • Doporučení pro využití vhodných MS Skype for Business infrastruktur tak, aby došlo ke zvýšení využití MS Skype for Business mezi uživateli a zrychlila se tak i návratnost celé investice

 

Mobile Device Management (MDM)

Společné řešení MobileIron MDM a Extreme Networks NetSight – Network Access Control (NAC) poskytuje IT manažerům jednotné a detailní možnosti důsledného prosazení politik, řízení přístupu do sítě, monitorování shody a reporting v rámci všech síťových vrstev a koncových bodů. Mobile Iron díky integraci s Extreme Networks NetSight NAC řešením může využít mnoho dalších výhod, jako jsou:

  • Další metody přístupu v BYOD prostředí. .
  • Zvýšení bezpečnosti sítě přidáním dat z MDM do pravidel přístupu k síti.
  • Detailnější nastavení politiky přístupu do sítě v závislosti na bezpečnostním stavu zařízení.
  • Možnosti zasílání dodatečných zpráv uživatelům podle aktuálního stavu sítě.

 

Audio Video Bridging

Jedná se o systém nahrazující fyzickou i logickou složitost sítě, který zároveň výrazně zjednoduší celkovou správu sítě a podporu. AVB (Audio Video Bridging) představuje sadu IEEE 802.1 a souvisejících IEEE 1722 a IEEE 1733 standardů. Cílem je sjednotit infrastrukturu pro běžná uživatelská data a multimediální přenosy běžící v reálném čase. Pro jednotlivé audio/video toky jsou dynamicky přiřazována pásma v síti s garancí kvality služby (QoS). Proto lze používat pouze jednu síť a není třeba žádná složitá konfigurace QoS. Vše se pak odráží v nižších nákladech na hardware, implementaci a jednotné řízení.
Jednoduchost použití AVB na přepínačích Extreme Networks, jež vyžaduje pouze jediný řádek kódu, a zároveň všestranné využití této funkcionality pro ozvučení koncertních hal, stejně tak i přednáškových sálů, vybudování centrálního hlásiče v budovách nebo postavení kamerových systémů s vysokou kvalitou obrazu, dělají z AVB mocný nástroj v rukou IT oddělení. To vše za cenu běžné LAN infrastruktury, kterou lze sdílet i pro běžné datové přenosy.

 

Load Balancing

Hlavními výhodami integrace Extreme Networks NetSight s A10 Networks Application Delivery Controller (ADC) a Global Server Load Balancing (GSLB) je zlepšení bezpečnosti a výkonu sítě s využitím řízení přístupu do sítě (NAC), lokalizačních služeb, povědomí o topologii připojení jednotlivých identit, a ještě mnohem více…


Rádi Vás s celým obsahem a všemi podrobnostmi seznámíme osobně během konference.

Těšíme se na viděnou!